API

Heb je te maken met ongewenst gedrag van anderen? Merk je tijdens je sportactiviteiten dat er handelingen gebeuren die niet aanvaardbaar zijn? Of merk je dat er ongepaste opmerkingen gegeven worden over je uiterlijk, huidskleur, achtergrond, geloof, gender, enz… PRAAT ER OVER!

In de eerste plaats kan je steeds terrecht bij de lesgevers van de club.

Wanneer je betrokken bent bij om het even welk grensoverschrijdend gedrag in je sportclub dat je moeilijk kan bespreken met je trainer(s) of bestuur, kan je terecht bij de club-API (aanspreekpersoon integriteit van de sportclub) of de federatie-API (aanspreekpersoon integriteit van de sportfederatie).

Bij wie kan je terecht?

Kim Steeman ondersteunt de Aanspreekpersonen Integriteit van de verschillende clubs (club-API’s) wanneer er meldingen zijn van situaties van grensoverschrijdend gedrag zoals psychisch, fysiek, seksueel grensoverschrijdend gedrag, pesten, verwaarlozing of ander ongewenst gedrag.

Ook voor atleten en ouders is zij het aanspreekpunt.

Als federatie-API luistert ze naar jouw vraag of verhaal en behandelt ze jouw melding in alle discretie en verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen of doorverwijzing.

Je kan haar bereiken via mail: api@karatevlaanderen.be of via meldformulier.

Telefonisch/ per SMS te bereiken op het nummer 0476 66 38 59.